IMG_3579

“Als je loslaat heb je twee handen vrij” (Loesje)

Loslaten, het lijkt zo eenvoudig maar in de praktijk is het toch heel erg lastig. Hoe komt het nou toch dat ondanks dat we weten dat we een situatie niet onder controle hebben of kunnen krijgen, we er alles aan doen om grip te krijgen en onze invloed uit te oefenen.

 

Plezierige situaties en ervaringen willen we vasthouden en onprettige of vervelende ervaringen en situaties willen we zo snel mogelijk vergeten. De praktijk leert ons dat de onprettige of vervelende situaties en ervaringen vaak de positieve overschaduwen. Het willen loslaten van de onprettige situaties en ervaringen lukt ons niet en gaat dus ten koste van de prettige situaties.

 

We besteden veel tijd en energie besteden aan situaties die we niet kunnen loslaten. Daarnaast besteden we ook veel tijd en energie aan het nadenken over waarom we een situatie niet kunnen loslaten en wat we er aan kunnen doen om er zo snel mogelijk van af te komen. Los van dat het hierover nadenken vaak niet werkt, leidt dit vaak tot meer spanning en ongemak en heeft het dus niet het gewenste effect.

 

Het leidt ook je aandacht af van het hier en NU alles wat op dit moment OK is. Terwijl je nadenkt over mogelijke oplossingen mis je bijvoorbeeld de aangename warmte van de zon en al het moois in je omgeving. Alles wat er wel is gaat ongemerkt langs je heen.

 

Je zou toch zeggen, geef er gewoon geen aandacht aan, dan gaat het vanzelf over. Niets is minder waar! Gewoon geen aandacht aangeven is net zoals “Denk niet aan een roze olifant".

 

Als vasthouden aan (on)prettige situaties en nadenken over mogelijke oplossingen niet werkt, wat werkt dan wel? Het antwoord is simpel: Loslaten!! Het antwoord mag dan simpel zijn, het doen is echter makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Voor dat ik verder op in ga, wil ik even stilstaan bij de wat loslaten eigenlijk betekent. Loslaten betekent niet dat je ergens vanaf bent als je het loslaat. Het betekent wel dat je op een andere manier naar een situatie leert kijken waardoor je ervaring met de situatie en je gevoel hierover verzacht. Hierdoor zal je je minder verzetten waardoor de spanning in je lichaam en geest afneemt. Is je oorspronkelijke emotie daarmee gelijk weg? Nee, zeker niet omdat je het minder aandacht geeft en het er meer bij laat zal de emotie meer naar de achtergrond verdwijnen.

 

Loslaten betekent dat er ruimte voor iets nieuws ontstaat en dat je aandacht kunt geven aan het hier en nu. De ruimte in het hier geeft je mogelijk aanknopingspunten om op een mildere manier om te gaan met de onprettige situatie. Geef iets anders aandacht, geniet van kleine dingen en merk aangename dingen op zoals bijvoorbeeld de geur van koffie, de warmte van de zon of mooie muziek, het knisperen van het hout in de openhaard.

 

Wat kan je nou doen om te leren loslaten. Een paar simpele tips zijn:

  • Laat komen wat er komt;
  • Laat zijn wat er is;
  • Laat gaan wat weg gaat.

Ben je boos, laat je boosheid er zijn. Ben je verdrietig, merk het op en laat het er zijn. Ben je bang, geef je angst de ruimte. Ben je blij en voel je dat het blije gevoel weg gaat, laat het gaan. Voel je spanning opkomen, laat de spanning komen.  Door te laten komen wat er komt, te laten zijn wat er is en te laten gaan wat gaat, zal je meer innerlijke rust gaan ervaren en aandacht en energie kunnen besteden aan situaties die er toe doen.

 

In plaats van je te verzetten tegen een situatie of gevoel, accepteer dat dit zo is. STOP met te eisen dat dingen anders moeten zijn dan ze zijn. Accepteer dat sommige dingen zijn zoals ze zijn en dat je hier vaak geen invloed op hebt. Je kunt niet alles afdwingen, je kunt alleen de ruimte creëren om iets te (mogen) ontvangen. Ter overdenking het volgende: Heb je ooit wel eens geprobeerd af te dwingen om een vlinder op je arm te laten landen? Is het gelukt? Had je enige invloed? Als het (vrijwillig) is gelukt, dan is dit omdat je de vlinder de ruimte hebt gegeven om op je arm te landen. Zo is het ook met loslaten. Door los te laten creeer je ruimte voor nieuwe ervaringen waardoor onprettige situaties en ervaringen naar de achtergrond zullen verdwijnen.

 

Ter inspiratie een mooie tekst over Loslaten van Nelson Mandela

Om los te laten is liefde nodig.

Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.

Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.

Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.

Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.

Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven.

Het is jezelf zo goed mogelijk maken.

Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om.

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn.

Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen,

Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,

Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.

Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.

Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.

Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.

Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.

 

Wil jij meer weten over loslaten of hier ondersteuning bij hebben, neem dan via deze link vrijblijvend contact met mij op.

 

Life Is For Living©